LR Ambasada Italijos Respublikoje
Viale di Villa Grazioli 9
00198 Roma
Tel.: +39 06 855 90 52; Faks.:+39 06 855 90 53
E-paštas: amb.it@urm.lt

Pagalbos telefonai
Policija 112
Gaisrinė 115
Greitoji pagalba 118

Toskanos Turizmo Informacijos Centras
Via Manzoni 16, Florencija
Tel. +39.055.23320 – +39.055.2332234
Fax +39.055.2346286

Valstybinės nedarbo dienos
Sausio 1-oji – Naujieji metai
Sausio 6-oji – Trijų karalių šventė
Kovas/Balandis – Šv. Velykų sekmadienis ir antroji šv. Velykų diena
Balandžio 25-oji – Išsivadavimo diena
Gegužės 1-oji – Tarptautinė darbo diena
Birželio 2-oji – Respublikos diena
Birželio 24-oji – šv. Jono diena (nedirbama tik Florencijoje)
Rugpjūčio 15-oji – Žolinė
Lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų diena
Gruožio 8-oji – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Gruodžio 25-oji – Šv. Kalėdos
Gruodžio 26-oji – Šv. Kalėdų antroji diena